СПОЈНИЦЕ ЗА НАСТАВКЕ

slika

СВИ НАВЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ СЛУЖЕ ЗА УЧВРШЋИВАНЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОШНИЦЕ У СЛУЧАЈУ СЕЛИДБЕ.

Производи у понуди

109-СПОЈНИЦА ЗА НАСТАВАК С /ПАР 30,00 din.
108-СПОЈНИЦА ЗА КОШНИЦЕ 110,00 din.
142-ОПРУГА ЗА ВЕЗИВАЊЕ КОШНИЦА /ПАР 20,00 din.
267-УГАОНИЦИ ЗА КОШНИЦЕ 15,00 din.
006-АУСТРАЛИЈСКА СТЕГА 45,00 din.
Поручи опрему