МЕХ ЗА ДИМИЛИЦУ

МЕХ ЗА ДИМИЛИЦУ СЛУЖИ ЗА УПУМПАВАЊЕ ВАЗДУХА У ДИМИЛИЦУ. У ПОНУДИ ИМАМО ОД КОЗЕ И СКАЈА.

Производи у понуди

064-МЕХ КОЖА 460,00 din.
Поручи опрему