ВИЉУШКЕ ЗА ОТКЛАПАНЈЕ САЋА

slika

ПЧЕЛАРСКА ВИЉУШКА ЗА ОТВАРАЊЕ МЕДНИХ ПОКЛОПАЦА.

Производи у понуди

123-ВИЉУШКА ЦР 270,00 din.
124-ВИЉУШКА ПРОФЕСИОНАЛ 400,00 din.
125-ВИЉУШКА ЗН 230,00 din.
275-ВИЉУШКА ЗА ОТКЛАПАНЈЕ САЋА СПЕЦИЈАЛ 880,00 din.
Поручи опрему