Питања нутриционисти

                                                         дневни унос меда по кошници

   датум          знак              дневно повећање или смањење по кошници

24.05.2019.минус.             380 гр

23.05.2019.минус.             200 гр

22.05.2019.минус.             300 гр

21.05.2019.минус.             330 гр

20.05.2019.минус              320 гр

19.05.2019.услед кише није могуће одредити унос

18.05.2019.плус.                 1,30 кг

17.05.2019.плус.                 1,10 кг     

16.05.2019.минус.              270 гр

15.05.2019.минус.              450 гр

14.05.2019.услед кише није могуће одредити унос

13.05.2019.плус.                550 гр

12.05.2019.плус.                1,85 кг

11.05.2019.плус.                2,50 кг

10.05.2019.плус.                1,58 кг

09.05.2019.плус.                 400 гр

08.05.2019.плус.                 600 гр

07.05.2019. минус.             600 гр

06.05.2019.минус .              600 гр

05.05.2019. плус                  900 гр 

04.05.2019. плус                  1,95 кг

03.05.2019. плус.                  960 гр

02.05.2019. плус .                 530 гр

29.04.-01.05. услед кише није могуће одредити унос

28.04.2019.минус .               40 гр

27.04.2019. услед кише није могуће одредити унос.

26.04.2019.плус.                    80 гр

25.04.2019.минус.               150 гр

24.04.2029.минус .              100 гр

23.04.2019.услед кише није могуће одредити унос.

22.04.2019.минус .               110 гр

21.04.2019.минус .               130 гр

20.04.2019.минус.                240 гр

19.04 2019.минус .               260 гр

18.04.2019.минус .               160 гр

17.04.2019.минус                 100 гр

16.04.2019.услед кише није могуће одредити унос.

15.04.2019.услед кише није могуће одредити унос.

14.04 2019.минус                50 гр

13.04.2019.услед кише није могуће одредити унос.

12.04.2019.услед кише није могуће одредити унос.

11.04.2019.услед кише није могуће одредити унос.

10.04.2019.Плус .                  40 гр

09.04.2019.Плус.                   40 гр

08.04.2019.Плус .                   40 гр

07.04.2019 Плус .                 200 гр

06.04.2019. Плус.                 100 гр

05.04.2019 Нетачан податак због ветра

04.04.2019 Нетачан податак због ветра

03.04.2019. Нетачан податак због ветра

02.04.2019. Нетачан податак због ветра

01.04.2019. Плус .                40 гр

31.03.2019. Плус .                40 гр

30.03.2019. Плус .                30 гр

29.03.2019. Плус .                20 гр

28.03.2019. Плус.                 40 гр

27.03.2019. Плус .                30 гр

26.03.2019. Плус .                40 гр

25.03.2019. Плус.                 30 гр

24.03.2019. Плус.                 60 гр

23.03.2019. Плус .               130 гр

22.03.2019. Плус .               100 гр

21.03.2018. Плус .                 40 гр

20.03.2018. Минус .              30 гр

19.03.2018. Минус.              120 гр

18.03.2019. Минус.                60 гр

17.03.2019. Минус .               60 гр

16.03.2019. Минус .              100 гр

15.03.2019. Минус                150 гр

14.03.2019. Минус.               110 гр

13.03.2019. Минус.               120 гр        

12.03.2019. Минус.               150 гр

11.03.2019. непоуздан податак због кише

10.03.2019. непоуздан податак због кише

09.03.2019. непоуздан податак због кише

08.03.2019. минус                 50 gr

07.03.2019. минус .               60  gr

06.03.2019. минус                 100 gr

05.03.2019. минус                 120 gr

04.03.2019. минус.                 160 gr

03.03.2019. минус .                160 gr

02.03.2019. минус                  190 gr

01.03.2019. минус                  180 gr

28.02.2019. Minus                   200 gr

27.02.2019. Minus.                  120 gr

26.02.2019. Minus.                  150 gr

25.02.2019. Minus.                  130 gr

24.02.2019. Minus.                  110 gr

23.02.2019. nepouzdan podatak zbog kiše

22.02.2019. nepouzdan podatak zbog kiše

21.02.2019. Minus.                  160 gr

20.02.2019. Minus .                 140 gr

19.02.2019. Minus.                  150 gr

18.02.2019.  Minus                  100 gr

17.02.2019.   Minus .                100 gr

Od 16.12.2018 do 16.02.2019. nemamo podatak

15.12.2018. Minus.                     30 grama

14.12.2018. Minus .                    40 grama

13.12.2018. Minus .                    30 grama

12.12.2018. Minus.                     20 grama

11.12.2018. Minus .                    30 grama

10.12.2018. Minus                      30 grama

09.12.2018. Minus.                     30 grama

08.12.2018. Minus.                     30 grama

07.12.2018. Minus.                     30 grama

06.12.2018. Minus                      30 grama

05.11.2018. Minus                      20 grama

04.12.2018. Minus                      30 grama          

03.12.2018. Minus                      30 grama

02.12.2018. Minus                      20 grama

01.12.2018. Minus                      30 grama

30.11.2018. Minus                      30 grama

29.11.2018. Minus                      30 grama

28.11.2018. Minus                       20 grama

27.11.2018. Minus                       20 grama

26.11.2018. Minus                       20 grama

25.11.2018. Minus                       20 grama

24.11.2018. Minus                       20 grama

23.11.2018. Minus                       30 grama

22.11.2018. Minus                       20 grama

21.11.2018. Minus                       20 grama

20.11.2018. Minus                       30 grama

19.11.2018. Minus                        20 grama

18.11.2018. Minus                         20 grama

17.11.2018. Minus                         20 grama

16.11.2018. Minus                         20 grama

15.11.2018. Minus                        10 grama

14.11.2018. Minus                         20 grama

13.11.2018. Minus                         20 grama

12.11.2018. Minus                         10 grama

11.11.2018. Minus                         20 grama

10.11.2018. Minus                         20 grama

09.11.2018. Minus                         20 grama

08.11.2018. Minus                         20 grama

07.11.2018. Minus                         10 grama

06.11.2018. Minus                          20 grama

05.11.2018.  Minus                          20 grama

04.11.2018.  Minus                          20 grama

03.11.2018.  Minus                          20 grama

02.11.2018.  Minus                          20 grama

01.11.2018.  Minus                          20 grama

31.10.2018.  Minus                          10 grama

30.10.2018.  Minus                          10 grama

29.10.2018.  Minus                           10 grama

28.10.2018.   Minus                          10 grama

27.10.2018.    Minus                          20 grama

26.10.2018.     Minus                         10 grama

25.10.2018.     Minus                         10 grama

24.10.2018.      Minus                        20  grama

23.10.2018.       Minus                        10  grama

22.10.2018.       Minus                        20  grama

21.10.2018.       Minus                         20 grama

20.10.2018.        Minus                        30 grama

19.10.2018.         Minus                       30 grama

18.10.2018.          Minus                       30 grama

17.10.2018.           Minus                      50 grama

16.10.2018.            Minus                     20 grama

15.10.2018.            Minus                   100 grama

14.10.2018.             Minus                  90 grama

13.10.2018.             plus                      30 grama

12.10.2018              plus                      10 grama

11.10.2018.             плус                     10 грама

10.10.2018.             минус                  20 грама

09,10.2018.           минус               60 грама

08.10.2018.           минус               50 грама
07.10.2018.           минус              40 грама

06.10.2018.           минус              50 грама

У УПИТНИКУ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТИ ПИТАЊА ИЛИ ДАТИ СУГЕСТИЈЕ КОЈЕ СУ У ВЕЗИ ТЕМЕ КОЈА ЈЕ НА ОВОЈ СТРАНИЦИ.Упитник